دریای جدایی

                    

 

  و این است سرانجام عاشقان:

با نگاهی دل میبرندءدل می ربایندءدل میبازندءدل میبندند به یکدیگر.....

با لبخندی شور عشق می ورزندءشور عشق میگیرند و به اوج می روند.....

و با قطره اشکی از دریای جدایی یکدیگر را به دست فراموشی میسپارند........

 ای کاش بخشکد دریای "جدایی"

                                                                               پاییز 87

/ 4 نظر / 23 بازدید
محمد

بله بقول اون خواننده قدیمی دریای غم ساحل نداره دریای عشق هم همینه نشنیدی که رابعه میگه ... عشق دریایی کرانه ناپدید ... کی توان کردن شنا این هوشمند ؟ اینه دیگه پریسا خانوم ناراحت نباش تو شنا بلد نبودی چرا رفتی تو دریای عشق ؟! شوخی کردم خوشحال بشی !

Rasool

کاش بخشد دریایی که خیلی ها را خشکاند کاش بخشکد دریای جدایی

ن . مقدم فر

سلام دل است ديگر گاهي مي بَرَد گاهي مي بُرَد