مغرورانه............عاشقانه

چه مغرورانه اشک ریختیم،چه مغرورانه گریستیم!          چه مغرورانه التماس کردیم،چه مغرورانه از هم گریختیم!                              عشق هدیه خداوند بود و غرور هدیه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 25 بازدید
عشق
1 پست
جدایی
1 پست